Aktuellt

KG Parents arrangerar många olika evenemang för föräldrar. På många av dessa bjuder vi även in skolledningen, elevkåren men även elevernas olika föreningar. Dessa aktiviteter är således ett bra tillfälle att nätverka och träffa andra föräldrar. Och inte minst viktigt, de är ett tillfälle för dig att hålla dig uppdaterad om vad som händer på Kungsholmens Gymnasium. Direkt från de som får det att hända.

Samtliga våra evenemang är öppna för våra medlemmar. Inte medlem ännu? Klicka här för mer information om hur du blir medlem.

Aktuellt 2019

Den 10 januari 2019 hade KG parents både extra årsmöte och ordinarie styrelsemöte. På det extra årsmötet valdes två nya ledamöter till styrelsen; Ayse Andersson som kassör och Helena Waker som ordinarie ledamot. Under det följande styrelsemötet informerade rektor Robert Mellander om ’läget på skolan’ – som är bra överlag – och att kök och matsal snart är färdig reparerat och kan börja användas. Styrelsen beslutade sedan om vissa bidrag till elevernas föreningsverksamheter och drog upp linjerna för vårens arbete och aktiviteter.

Den 7 februari var det styrelsemöte igen. Nu hade vi besök av rektor Lesley Brunnman, Leah Coakley Nilsson (studievägledare) och Siri Carell (skolsköterska) från Elevhälsan och Clara ordförande i elevkårens eventutskott. Konstaterades att föreningens ekonomi är god och att det finns goda möjligheter att dela ut mer stöd till olika föreningsaktiviteter och i forma av stipendier till elever som tydligt medverkat till skolans och elevernas väl och bästa. Skolans idrottsförening beslöts få ett bidrag på 5 tkr.

Aktivitetskalender våren 2019

Mars

Torsdag 7 mars, kl 18-20. Ordinarie styrelsemöte

April

Torsdag 4 april, kl 17.30-20. Ordinarie styrelsemöte följt av ”Vårmingel” tillsammans med alla medlemmar som vill och kan komma. Detaljplanering pågår, men rektor och en väl sjungande kör kommer att medverka. Lite dryck och tilltugg serveras och tillfälle att träffa och mingla med andra föräldrar. Alla föräldrar är välkomna.

Maj

Torsdag 2 maj, kl 18-20. Ordinarie styrelsemöte med diskussion och ev beslut om stipendier.

Torsdag 23 maj, kl 18-20. Reservtid för extra styrelsemöte med beslut om stipendier

Juni

 5 juni 3:e årskursens elever har utspring ’blir studenter’

12 juni Skolavslutning Kungsholmens Gymnasium (endast för elever)

September

Torsdag 25 september. Hösten första styrelsemöte. Planering inför ordinarie årsmöte och kommande läsårs aktiviteter.


Information från Stockholms Stad till dig som fyllt 18 men inte 20 år – ”Några goda råd om alkohol inför vårens festligheter”