Aktuellt

Dagordning för Årsmötet 2020, 10/9 kl 18

page1image50583856

Årsmöte 10 september 2020
Alla föräldrar till elever på Kungsholmens gymnasium är välkomna till föräldraföreningens årsmöte torsda- gen den 10 september 2020 kl. 18.00 via Zoom: https://neo4j.zoom.us/j/99434093023 alternativt delta i konferensrum 14D, Malmskillnadsga- tan 32 (WeWork, våning 14). Vi träffas på våning 6 vid receptionen kl 18:15. Vid senare ankomst, använd Zoom. (Det går även att ring in på 08-50 539 728 med mötes ID: 994 3409 3023)

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Kort information om föräldraföreningen KG Parents, dess stadgar och uppgift. Lars Nordwall ordförande
 3. Val av
  – ordförande för mötet                                                                                                               – sekreterare för möte                                                                                                              – 2 justeringsmän                                                                                                                      – 2 rösträknare
 4. Har mötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsberättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Godkännande av årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Val av:
  – ordförande för styrelsen                                                                                                           – 7 ledamöter                                                                                                                              – minst 2 suppleanter
 11. Val av:
  – 2 revisorer                                                                                                                              – 1 revisorssuppleant
 12. Val av två medlemmar i valberedningen
 13. Mötet avslutas

page1image65145664


Information från Stockholms Stad till dig som fyllt 18 men inte 20 år – ”Några goda råd om alkohol inför vårens festligheter”