Aktuellt

KG Parents arrangerar många olika evenemang för föräldrar där vi bjuder in skolledningen, elevkåren och elevföreningarna. Dessa aktiviteter är ett bra tillfälle att nätverka och träffa andra föräldrar. Håll dig uppdaterad om vad som händer på Kungsholmens Gymnasium, direkt från de som får det att hända!

Mötesplats för KG Parents är lärarrummet. Alla är välkomna på våra styrelsemöten.

Klicka här för att komma till kalendern.

Augusti, september och senare läsår 2019-20

Preliminära mötestider för KG parents läsåret 2019-2020 är

 • Torsdag 22 augusti kl 18-20 Sista mötet för nuvarande styrelse. Planering inför årsmöte och bokslut.
 • Torsdag den 19 september kl 18-20 KG parents årsmöte.
 • Torsdag den 10 oktober kl 18-20 ny ordinarie styrelsemöte.
 • Torsdag den 14 november kl 18-20, ordinarie styrelsemöte.
 • Torsdag den 5 december kl 18-19.30, ordinarie styrelsemöte
 • Torsdag den 12 december kl 18-20.30 GLÖGGMINGEL
 • Torsdag den 9 januari 2020, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte
 • Torsdag den 6 februari, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte.
 • Torsdag den 5 mars, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte
 • Torsdag den 2 april, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte
 • Tisdag den  5 maj, kl 18-20, ordinarie digitalt styrelsemöte på Zoom
 • Tisdag den 19 maj, kl 18-20, ordinarie digitalt styrelsemöte på Zoom inkl beslut om stipendier.

Information från Stockholms Stad till dig som fyllt 18 men inte 20 år – ”Några goda råd om alkohol inför vårens festligheter”