Aktuellt

KG Parents arrangerar många olika evenemang för föräldrar. På många av dessa bjuder vi även in skolledningen, elevkåren men även elevernas olika föreningar. Dessa aktiviteter är således ett bra tillfälle att nätverka och träffa andra föräldrar. Och inte minst viktigt, de är ett tillfälle för dig att hålla dig uppdaterad om vad som händer på Kungsholmens Gymnasium. Direkt från de som får det att hända.

Samtliga våra evenemang är öppna för våra medlemmar. Inte medlem ännu? Klicka här för mer information om hur du blir medlem.

Vi föräldrar har en viktig roll i att engagera oss tillsammans med skolan och föräldraföreningen KG Parents, för att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för deras framtid. Vi ses i lärarrummet där vi bjuder på dryck och tilltugg.

Ert stöd är så viktigt och betyder så mycket för många!

Aktuellt 2019

Den 10 januari 2019 hade KG parents både extra årsmöte och ordinarie styrelsemöte. På det extra årsmötet valdes två nya ledamöter till styrelsen; Ayse Andersson som kassör och Helena Waker som ordinarie ledamot. Under det följande styrelsemötet informerade rektor Robert Mellander om ’läget på skolan’ – som är bra överlag – och att kök och matsal snart är färdig reparerat och kan börja användas. Styrelsen beslutade sedan om vissa bidrag till elevernas föreningsverksamheter och drog upp linjerna för vårens arbete och aktiviteter.

Den 7 februari var det styrelsemöte igen. Nu hade vi besök av rektor Lesley Brunnman, Leah Coakley Nilsson (studievägledare) och Siri Carell (skolsköterska) från Elevhälsan och Clara ordförande i elevkårens eventutskott. Konstaterades att föreningens ekonomi är god och att det finns goda möjligheter att dela ut mer stöd till olika föreningsaktiviteter och i forma av stipendier till elever som tydligt medverkat till skolans och elevernas väl och bästa. Skolans idrottsförening beslöts få ett bidrag på 5 tkr.

 

Torsdag 7 mars. Vid det ordinarie styrelsemöte diskuterades hur vi bäst skall kunna få ut information om möjligheten att normera elever att erhålla stipendier vid läsårets slut. Sista dag för nomineringar till stipendier är den 10 maj. Planerades och fördelades uppgifter inför föräldramötet den 4 april, det så kallade Vårminglet. Rektor Jenny Rångeby informerade om aktuellt på skolan. Vi hade också en dialog med Dialog med KG IF – Cecilia Cao. Styrelsen kan tänka sig att stödja föreningen med ett större belopp men vill då att gymmet blir mer tillgängligt för fler elever.

Torsdag 4 april, Ordinarie styrelsemöte följt av ”Vårmingel” tillsammans med alla medlemmar (föräldrar till ungdomar på KG) som vill och kunde komma. Det blev en succé. Närmare hundra föräldrar samlades i lärarrummet, minglade, smuttade på fina drycker och åt lite tilltugg. Alla tre rektorer var på plats och berättade om spännande program, utbyten och resor som eleverna får delta i. Många exempel finns på att elever från KG klarar sig mycket bra i nationella tävlingar av olika slag. Deltagarna på mötet fick lära och höra om det för skolan nya pedagogiska projektet ’hållbart lärande’. Därefter kom KGs synnerligen duktiga Kammarkör och sjöng vårsånger. Utanför lärarrummet visade hade elevkåren och fem olika föreningar bokbord och gav deltagna tillfälle att träffa och höra föreningsaktiva elever. Exempel på verksamheter KG parents stöder.

Maj

Torsdag 16 maj, kl 18-20. Ordinarie styrelsemöte med diskussion och beslut om stipendier. Kom ihåg att nominera senast den 10 maj!

Torsdag 23 maj, kl 18-20. Reservtid för extra styrelsemöte med beslut om stipendier

Juni

 5 juni 3:e årskursens elever har utspring ’blir studenter’

12 juni Skolavslutning Kungsholmens Gymnasium (endast för elever)

Augusti, september och senare läsår 2019-20

Preliminära mötestider för KG parents läsåret 2019-2020 är

  • Torsdag 22 augusti kl 18-20 Sista mötet för nuvarande styrelse. Planering inför årsmöte och bokslut.
  • Torsdag den 19 september kl 18-20 KG parens årsmöte.
  • Torsdag den 3 oktober kl 18-20 ny styrelse konstitueras.
  • Torsdag den 7 november kl 18-20, ordinarie styrelsemöte.
  • Torsdag den 5 december kl 18-20,,ordinarie styrelsemöte & ev ’Vintermingel’
  • Torsdag den 9 januari 2020, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte
  • Torsdag den 6 februari, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte.
  • Torsdag den 5 mars, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte
  • Torsdag den 16 april, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte & ev ’Vårmingel’
  • Torsdag den 14 maj, kl 18-20, ordinarie styrelsemöte, beslut om stipendier.

Information från Stockholms Stad till dig som fyllt 18 men inte 20 år – ”Några goda råd om alkohol inför vårens festligheter”