Välkommen till KG Parents!

 
 
 

 

Välkommen till KG Parents

Årsmöte 20/21

Torsdag 10 september kl 18-20

KG Parents årsmöte för läsåret 20/21 kommer äga rum torsdagen den 10 september kl 18-20, både digitalt via Zoom och i WeWorks lokaler på Malmskillnadsgatan 32 (konferensrum 14D, våning 14) OBS! Ny lokal! Meddela på info@kgparents.se att du vill delta så skickar vi inbjudan med en Zoom-länk eller bereder plats för dig i konferensrummet.

ALLA vårdnadshavare till elever på KG är mer än välkomna att delta på mötet.

ALLA vårdnadshavare är också mycket välkomna att engagera sig i KG Parents styrelse. Till detta läsårs styrelse har vi ett extra stort behov av ledamöter, eftersom många i fjolårets styrelse är föräldrar till undgomar som tog studenten i juni 2020 och därmed lämnar KG.

Du hittar dagordningen och Zoom-länk såväl som den fysiska adressen till Årsmötet (se även ovan) här http://kgparents.se/aktuellt/

Vill du vara engagerad i KG Parents?

Om du vill vara en aktiv del i KG Parents styrelse så kom till årsmötet och hör gärna även av dig till info@kgparents.se innan.

Kort information om KG Parents och vår verksamhet bifogades skolans utskick till alla vårdnadshavare för nya studenter HT 2020

Välkommen att läsa det här nedan:

Välkommen till KG Parents! 

Föräldraföreningen på Kungsholmens Gymnasium. 

Vi finns här på KG för att bidra till en ännu bättre skolmiljö och fungera som en länk mellan eleverna, skolan och föräldrarna. 

Vårt arbete kan delas in i tre områden: 

1. Stöd till skolans föreningar 

2. Stipendium 

3. Länk mellan skolledningen, skolan och föräldrarna 

1. STÖD TILL SKOLANS FÖRENINGAR 

Vi ger ekonomiskt stöd till skolans många elevdrivna föreningar. Dessa främjar skolans elever och deras gemenskap. Under skolåret 2019/20 stödde vi elva av skolans föreningar och beviljade sammanlagt 27 400 kronor i föreningsbidrag. Vi beviljade bland annat 7 000 kronor till Elevkårens påverkansutskott, för att möjliggöra evenemang med inbjudna talare under temaveckorna kring psykisk ohälsa. Vi beviljade också 1400 kronor till pingisföreningen, KG Pingis, för inköp av nya bollar och racket, som komplement till det pingisbord vi gav pengar till i slutet av förra läsåret. 

2. STIPENDIUM 

Vi delar ut stipendium till elever som under läsåret bidragit särskilt till skolan och elevernas bästa. Vi brukar kunna dela ut ett dussintal stipendier till elever i avgångsklasserna. I första hand utgår stipendium till elev som under lång tid initierat, drivit eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat skolan som helhet och dess elever. Stipendium kan även ges till elev som under lång tid varit särskilt aktiv och betydelsefull för någon av skolans föreningar, tagit initiativ eller aktivt bidragit till aktivitet som gynnat elever inom en särskild sektion eller bidragit till 

uppmärksamhet på en särskild fråga. Vid avslutningen VT 2020 delade vi ut 30 000 kr till 15 elever med involvering från många elever, lärare, skolledning som skickade in detaljerade nomineringsförslag. Läs mer om stipendierna via följande länk. http://kgparents.se/bidrag-stipendier-grants-scholarships/ 

3. LÄNK MELLAN SKOLLEDNINGEN, SKOLAN OCH FÖRÄLDRARNA 

KG Parents är en länk mellan skolan och skolledningen, föräldrar och eleverna. Som regel kommer någon ur skolledningen till våra styrelsemöten och informerar oss om läget på skolan. Ett par gånger om året bjuder vi normalt in alla föräldrar till mingel på skolan. Förra hösten anordnas ett arrangemang med glögg och luciaframträdande samt musikalen Det Syns Inte med med gästande hjärnforskare Sissela Nutley och artister på plats. Mer än 300 personer deltog med mycket positiv feedback. Under tidig vår beslutade vi att avboka ett planerat vårmingel men vi är förhoppningsfulla att liknande event ska kunna erbjudas kommande terminer. 

MEDLEMSKAP OCH DONATIONER 

Utan pengar kan vi inte göra särskilt mycket… Välkommen att betala medlemsavgiften, var snäll och gör det så snart som möjligt. Avgiften är 300 kronor för tre läsår eller 125 kronor per läsår. Du kan göra betalningen via Swish till nummer 123 219 4579 eller till BG 722-8083. Ange ditt barns namn (eleven) och årskurs samt ditt eller era namn (vårdnadshavare). Vi sparar uppgifterna tills eleven antas ha lämnat skolan. Om du har flera barn som är elever på skolan, ange namn och årskurs för det yngsta av barnen. Frivilliga donationer utöver medlemsavgiften är välkomna. Skriv i så fall bara gåva på inbetalningen. Tack! 

HAR DU KUNSKAPER SOM KAN VARA TILL NYTTA OCH GLÄDJE? 

Kan du till exempel föreläsa om något aktuellt eller angeläget ämne för skolans elever, personal eller föräldrar? Eller har du tips på någon du tycker borde komma och föreläsa? Hör av dig per mail till info@kgparents.se

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE FÖR KG PARENTS kl. 18:00 – 20:00

i lärarrummet (plan 1 till höger), 10 september, alternativt via Zoom. Anmäl ditt intresse via email, info@kgparents.se