Föräldraföreningen på Kungsholmens Gymnasum!

KG Parents är föräldraföreningen på Kungsholmens Gymnasium. Vår uppgift är att främja samarbetet mellan föräldrar, elevkåren och skolledning. Genom bidrag till skolans rika aktivitets- och föreningsliv söker vi uppmuntra och stödja elevernas intressen. Vi delar även ut stipendier till eleverna och anordnar aktiviteter för föräldrar. Vår verksamhet finansieras genom medlemsavgifter.

vårmingel 4 april kl 18.00, läs mer under aktuellt

Top