Utdelade stipendier juni 2018

 

James Lockowandt
”För sin goda ledarstil som ordförande för Elevkåren och sitt fantastiska arbete för att skapa god stämning och stödja föreningslivet på Kungsholmens Gymnasium.”

Andrea Cicovic
”För sitt skimrande och allestädes närvarande intresse i och för Elevkåren och sitt arbete med att förgylla varje elevs vardag, särskilt när det gäller att förhandla sig till en bra deal för elevernas bästa.”

Thea Sandin
”För sitt flitiga och inkännande arbete i Elevkåren med ett flertal projekt som ”Mental Health”, ”Happy Week” och ”Brinna utan att brinna upp” som uppmärksammar elevernas mentala hälsa, stress och välmående.”

Harald Fredriksson
”För sitt noggranna och visionära engagemang med den nätbaserade skoltidningen och föreningen KZINE på Kungsholmens Gymnasium som förts framåt och gått från ett till två tryckta tidningar per läsår.”

Andrea Unge
”För sin kompetens inom ekonomi, sitt sinne för intrikata siffror, nya idéer och pigga förslag som bidragit till att den nätbaserade skoltidningen och föreningen KZINE lyckats växa och synas än mer på Kungsholmens Gymnasium.”

Vasu Gandhi
”För sitt engagemang i European Youth Parlament (EYP) och visionära ansträngningar som resulterat i att föreningsinitiativet EYP idag även är infört i undervisningen för elever på den internationella sektionen.”

Axel Backlund
”För sitt innovativa och lösningsorienterade arbete både inom Elevkåren och det egna initiativet ”KG Appen” där sinne för stram och lekfull kompetens inom grafik och framsynt teknik uppvisats, vilket gynnat såväl skolan som dess elever.”

Mimmi Winnberg
”För sitt nyskapande och helhjärtade arbete i föreningen ”Zambia Group” samt sin outtröttliga påhittighet som skapat mervärde för andra elever både på samarbetsskolorna i Zambia och på Kungsholmens Gymnasium.”

Martina Avelli
”För sitt ambitiösa och inkluderande arbete med både elevkören och musikundervisningen för elever på Språkintroduktionsprogrammet (SPRI).”

Sophie Bergström
”För sitt ambitiösa och inkluderande arbete med både elevkören och musikundervisningen för elever på Språkintroduktionsprogrammet (SPRI).”