Styrelsen 2019-2020

 • Ordförande, Lars Simeonsson
 • Vice Ordförande, Torbjörn Svanberg
 • Sekreterare, Helena Jermsten
 • Kassör, Marie-Louise Persson
 • Kommunikationsansvariga, Håkan Sundberg och Åsa Nyquist Brandt
 • Föreningsansvarig, Elizabeth Decay
 • Ledamot, Hanna Wistrand
 • Suppleant, Åsa Laurell-Lyne
 • Suppleant, Linnea Wickström Österwall – Stipendieansvarig
 • Suppleant, Karin Lithell
 • Revisor, Göran Lanebeck