Styrelsen 2021-2022

  • Ordförande: Lars Simeonsson
  • Vice Ordförande:
  • Sekreterare: Pernilla Siljehag
  • Kassör: Marie-Louise Persson
  • Kommunikationsansvariga: Anna Bril, Hanna Wistrand och Karin Lithell
  • Föreningsansvarig: Elizabeth Dacey och Emma Wincent
  • Stipendieansvarig: Linalotta Petrelinus Ndisi
  • Ledamöter: Anna-Karin Midunger, Anne Boshini, Carina Nordqvist
  • Revisor, Göran Lanebeck